Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o.

Sportrelax Holešov
Tepelné hospodářství Holešov

Platnost karet Sportcentra Holešov

Vážení zákazníci,
od 1. 5. 2017 přebíráme, na základě rozhodnutí Rady města Holešova, do správy všechny sportovní zařízení v budově bazénu Holešov.

Sportovní zařízení budou otevřena v pátek 5. 5. 2017 od 14:00 hodin do zkušebního provozu.

V souvislosti s ukončením provozu SPORTCENTRA HOLEŠOV K 30. 4. 2017 si Vás dovolujeme informovat o postupu převzetí zákaznických karet, společností Tepelné hospodářství Holešov spol. s r.o.

Z důvodu technické a časové náročnosti zpracování podkladů pro předání zákaznických karet, bude předání evidence karet ze strany SPORTCENTRA HOLEŠOV realizováno k datu 20. 5. 2017. Po tomto datu mohou zákazníci již plně využívat kreditů na svých současných kartách. Zároveň po tomto datu bude docházet k automatické výměně karet za nové, a to bezplatně na recepci bazénu.

Zároveň se omlouváme všem zákazníkům za skutečnost, že do 20. 5. 2017, bude umožněn vstup jen za předpokladu hotovostní platby nebo novou zákaznickou kartou!

Předání – platnost karet:
novému provozovateli Tepelné hospodářství Holešov spol. s r.o. budou předány předplacené karty takto:

Případné reklamace a nejasnosti bude řešit bývalý provozovatel SPORTCENTRA individuálně!

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.